1
start
2
result

Fonn verdikalkulator

Vi har laget en kalkulator for boligbyggere. Her kan du beregne hva du vil spare av tid, penger og miljø ved å bytte til Fonn*

Legg inn et anslag på aktivitetsnivå, prosjektstørrelse, kostnader og bilreiser med fossilt drivstoff. Så viser vi deg hva du kan spare

Your Field Value

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

Besparelse rentekostnader av totalpris

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Redusert antall feil m/fonn/år

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering hovedentreprenør, kommunikasjon, struktur [NOK]

,-
,-

Besparelse reisetid hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

,-
,-

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod tid [timer]

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-

Total besparelse kostnader for underleverandør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for underleverandør [tonn]

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-
,-

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

,-
,-

CO2 besparelse transport [tonn]

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

,-
,-

Besparelse kostnader underleverandører

,-
,-

Besparelse kostnader [NOK]

,-
,-

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

Your Field Value