Fonn verdikalkulator v2

Her er dine kalkulerte besparelser basert på informasjonen du la inn! Få alle resultat sendt på epost. Klikk på "Motta resultat som PDF" nederst på skjemaet

,-
km
,-

Bransje

Per 12 mnd

Per prosjekt

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

Besparelse rentekostnader av totalpris

,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Redusert antall feil m/fonn

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering byggeledere, kommunikasjon, struktur [NOK]

,-
,-

Besparelse reisetid byggeleder [NOK]

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

,-
,-

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod tid [timer]

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-

Total besparelse kostnader for underentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for unnderentreprenør [tonn]

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-
,-

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

,-
,-

CO2 besparelse transport [tonn]

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

,-
,-

Besparelse kostnader underleverandører

,-
,-

Besparelse kostnader [NOK]

,-
,-

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]