Hei!

Vi er superentusiastisk over besparelsene vi har beregnet for deg!

Vi har sendt deg en epost med alle de mulige besparelsene. 
Du finner de som et pdf vedlegg i eposten. 
Ta kontakt med oss om du ikke fikk den: hello@fonn.io.

Kalkulasjone tar utgangspunkt i følgende informasjon du har lagt inn:

Antall boliger/boenheter:

10

Gj.snittsbolig størrelse

0

Gj. byggekostnad pr kvm

0

Gj. Lengde bilreise, t/r mellom kontor og byggeplss - fossilt drivstoff

10

Gir følgende kalkulerte besparelser:

Totale besparelser pr år

0,-

Total besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

0

Årlige besparelser

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

J26

Besparelse rentekostnader av totalpris

J28

Total besparelse [NOK]

J28

Redusert antall feil m/fonn

J30

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering hovedentreprenør, kommunikasjon, struktur [NOK]

J34

Besparelse reisetid hovedentreprenør [NOK]

J35

Total besparelse [NOK]

J36

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

J39

Besparelse feilprod materialer [NOK]

J40

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

J41

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

J42

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

J43

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

J45

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

J46

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

J47

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

J52

Besparelse feilprod tid [timer]

J53

Besparelse feilprod materialer [NOK]

J54

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

J55

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

J56

Total besparelse kostnader for underleverandør [NOK]

J57

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

J60

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

J61

Total CO2 besparelse for underleverandør [tonn]

J62

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

J66

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

J67

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

J68

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

J69

CO2 besparelse transport [tonn]

J70

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

J74

Besparelse kostnader underleverandører

J75

Besparelse kostnader [NOK]

J76

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

J77

Beregningene er basert på kvalitative og kvantitative undersøkelser** med de kundene vi har i Norge i dag.

Besparelsene vil være relevant og kan potensielt hentes ut av alle som i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

*Fonn kan ikke garantere at beregningene fra kalkulatoren vil gjøre seg gjeldende for din virksomhet. 

Besparelsene forutsetter at virksomheten i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

**Beregning for besparelser er basert på spørreundersøkelse gjort med Responsanalyse mai/juni 2022 på vegne av Fonn som gikk til 4500 prosjektledere, administratorer og prosjekteiere. I tillegg er det gjort kvalitative samtaler med flere av enkeltkundene til Fonn. I tilegg har vi benyttet følgende rapporter og kilder for standardverdier: