Verdikalkulatoren - Referanser

*Fonn kan ikke garantere at beregningene fra kalkulatoren vil gjøre seg gjeldende for din virksomhet. 

**Beregning for besparelser er basert på spørreundersøkelse gjort med Responsanalyse mai/juni 2022 på vegne av Fonn som gikk til 4500 prosjektledere, administratorer og prosjekteiere. I tillegg er det gjort kvalitative samtaler med flere av enkeltkundene til Fonn. I tilegg har vi benyttet følgende rapporter og kilder for standardverdier: