1
Inputs us
2
Results

Fonn ROI Calculator

We have created a calculator for builders. Here you can calculate your savings on time, money and the environment by implementing Fonn*. The calculations are based on qualitative and quantitative surveys** with the client base we have in the US today.

The savings will only be relevant to anyone who does NOT currently have a cloud-based, construction management platform with all project participants using a single solution.

Enter an estimate of activity level, project size, costs and vehicle travel with fossil fuels.

Fonn verdikalkulator

Her er dine kalkulerte besparelser basert på informasjonen du la inn! Få resultatet tilsendt som rapport på epost. Klikk på "Motta resultat som PDF" nederst på skjemaet

$
,-

Per 12 mnd

Per prosjekt

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

Besparelse rentekostnader av totalpris

,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Redusert antall feil m/fonn

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering hovedentreprenør, kommunikasjon, struktur [NOK]

,-
,-

Besparelse reisetid hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

,-
,-

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod tid [timer]

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-

Total besparelse kostnader for underleverandør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for underleverandør [tonn]

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-
,-

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

,-
,-

CO2 besparelse transport [tonn]

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

,-
,-

Besparelse kostnader underleverandører

,-
,-

Besparelse kostnader [NOK]

,-
,-

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

*Fonn kan ikke garantere at beregningene fra kalkulatoren vil gjøre seg gjeldende for din virksomhet. 

Besparelsene forutsetter at virksomheten i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

**Beregning for besparelser er basert på spørreundersøkelse gjort med Responsanalyse mai/juni 2022 på vegne av Fonn som gikk til 4500 prosjektledere, administratorer og prosjekteiere. I tillegg er det gjort kvalitative samtaler med flere av enkeltkundene til Fonn. I tilegg har vi benyttet følgende rapporter og kilder for standardverdier: