1
Inputs
2
info
3
Results

Fonn verdikalkulator

Vi har laget en kalkulator for boligbyggere. Her kan du beregne hva du vil spare av tid, penger og miljø ved å bytte til Fonn*. Beregningene er basert på kvalitative og kvantitative undersøkelser** med de kundene vi har i Norge i dag.

Besparelsene vil være relevant og kan potensielt hentes ut av alle som i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

Legg inn et anslag på aktivitetsnivå, prosjektstørrelse, kostnader og bilreiser med fossilt drivstoff.

[field id="company"]
[field id="J76-large"]
[field id="J77"]
[field id="F7"]
[field id="F11"]
[field id="F10"]
[field id="P7"]
[field id="K26"]
[field id="K27"]
[field id="J28"]
[field id="K28"]
[field id="K30"]
[field id="K34"]
[field id="J34"]
[field id="J35"]
[field id="K35"]
[field id="J36"]
[field id="K36"]
[field id="K39"]
[field id="J39"]
[field id="J40"]
[field id="K40"]
[field id="K41"]
[field id="J41"]
[field id="K42"]
[field id="J42"]
[field id="K43"]
[field id="J43"]
[field id="J45"]
[field id="K45"]
[field id="J46"]
[field id="K46"]
[field id="J47"]
[field id="K47"]
[field id="J52"]
[field id="K52"]
[field id="K53"]
[field id="J53"]
[field id="K54"]
[field id="J54"]
[field id="J55"]
[field id="K55"]
[field id="K56"]
[field id="J56"]
[field id="K57"]
[field id="J57"]
[field id="K60"]
[field id="J60"]
[field id="K61"]
[field id="J61"]
[field id="J62"]
[field id="K62"]
[field id="K66"]
[field id="J66"]
[field id="K67"]
[field id="J67"]
[field id="K68"]
[field id="J68"]
[field id="K69"]
[field id="J69"]
[field id="K70"]
[field id="J70"]
[field id="J74"]
[field id="K74"]
[field id="K75"]
[field id="J75"]
[field id="K76"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]
[field id="K77"]

Fonn verdikalkulator

Vi har nå utført over 80 kalkulasjoner, og vi vil straks vise dine besparelser. Fonn kan ikke garantere at din virksomhet vil kunne oppnå akkurat denne besparelsen, men gjennomsnittet av våre kunder gjør akkurat det. Legg inn kontaktinfo under, så viser vi utregningene.

[field id="company"]
[field id="J76-large"]
[field id="J77"]
[field id="F7"]
[field id="F11"]
[field id="F10"]
[field id="P7"]
[field id="K26"]
[field id="K27"]
[field id="J28"]
[field id="K28"]
[field id="K30"]
[field id="K34"]
[field id="J34"]
[field id="J35"]
[field id="K35"]
[field id="J36"]
[field id="K36"]
[field id="K39"]
[field id="J39"]
[field id="J40"]
[field id="K40"]
[field id="K41"]
[field id="J41"]
[field id="K42"]
[field id="J42"]
[field id="K43"]
[field id="J43"]
[field id="J45"]
[field id="K45"]
[field id="J46"]
[field id="K46"]
[field id="J47"]
[field id="K47"]
[field id="J52"]
[field id="K52"]
[field id="K53"]
[field id="J53"]
[field id="K54"]
[field id="J54"]
[field id="J55"]
[field id="K55"]
[field id="K56"]
[field id="J56"]
[field id="K57"]
[field id="J57"]
[field id="K60"]
[field id="J60"]
[field id="K61"]
[field id="J61"]
[field id="J62"]
[field id="K62"]
[field id="K66"]
[field id="J66"]
[field id="K67"]
[field id="J67"]
[field id="K68"]
[field id="J68"]
[field id="K69"]
[field id="J69"]
[field id="K70"]
[field id="J70"]
[field id="J74"]
[field id="K74"]
[field id="K75"]
[field id="J75"]
[field id="K76"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]
[field id="K77"]

Fonn verdikalkulator

Her er dine kalkulerte besparelser basert på informasjonen du la inn! Få resultatet tilsendt som rapport på epost. Klikk på "Motta resultat som PDF" nederst på skjemaet

,-
km
,-

Per 12 mnd

Per prosjekt

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

Besparelse rentekostnader av totalpris

,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Redusert antall feil m/fonn

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering hovedentreprenør, kommunikasjon, struktur [NOK]

,-
,-

Besparelse reisetid hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

,-
,-

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod tid [timer]

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-

Total besparelse kostnader for underleverandør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for underleverandør [tonn]

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-
,-

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

,-
,-

CO2 besparelse transport [tonn]

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

,-
,-

Besparelse kostnader underleverandører

,-
,-

Besparelse kostnader [NOK]

,-
,-

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

[field id="company"]
[field id="J76-large"]
[field id="J77"]
[field id="F7"]
[field id="F11"]
[field id="F10"]
[field id="P7"]
[field id="K26"]
[field id="K27"]
[field id="J28"]
[field id="K28"]
[field id="K30"]
[field id="K34"]
[field id="J34"]
[field id="J35"]
[field id="K35"]
[field id="J36"]
[field id="K36"]
[field id="K39"]
[field id="J39"]
[field id="J40"]
[field id="K40"]
[field id="K41"]
[field id="J41"]
[field id="K42"]
[field id="J42"]
[field id="K43"]
[field id="J43"]
[field id="J45"]
[field id="K45"]
[field id="J46"]
[field id="K46"]
[field id="J47"]
[field id="K47"]
[field id="J52"]
[field id="K52"]
[field id="K53"]
[field id="J53"]
[field id="K54"]
[field id="J54"]
[field id="J55"]
[field id="K55"]
[field id="K56"]
[field id="J56"]
[field id="K57"]
[field id="J57"]
[field id="K60"]
[field id="J60"]
[field id="K61"]
[field id="J61"]
[field id="J62"]
[field id="K62"]
[field id="K66"]
[field id="J66"]
[field id="K67"]
[field id="J67"]
[field id="K68"]
[field id="J68"]
[field id="K69"]
[field id="J69"]
[field id="K70"]
[field id="J70"]
[field id="J74"]
[field id="K74"]
[field id="K75"]
[field id="J75"]
[field id="K76"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]
[field id="K77"]

KALKULASJONER

Materialer spesifikasjoner
Transport
Feilomfang kostnader [NOK]
Antall feil pr prosjekt u/fonn
Feilomfang rework tid [t]

Parametre feilproduksjon

*Fonn kan ikke garantere at beregningene fra kalkulatoren vil gjøre seg gjeldende for din virksomhet. 

Besparelsene forutsetter at virksomheten i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

**Beregning for besparelser er basert på spørreundersøkelse gjort med Responsanalyse mai/juni 2022 på vegne av Fonn som gikk til 4500 prosjektledere, administratorer og prosjekteiere. I tillegg er det gjort kvalitative samtaler med flere av enkeltkundene til Fonn. I tilegg har vi benyttet følgende rapporter og kilder for standardverdier: