1
Inputs
2
info

Fonn verdikalkulator

Vi har laget en kalkulator for boligbyggere. Her kan du beregne hva du vil spare av tid, penger og miljø ved å bytte til Fonn*

Legg inn et anslag på aktivitetsnivå, prosjektstørrelse, kostnader og bilreiser med fossilt drivstoff. Så viser vi deg hva du kan spare

[field id="company"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]
[field id="F7"]
[field id="F11"]
[field id="F10"]
[field id="P7"]
[field id="K26"]
[field id="K27"]
[field id="K27"]
[field id="J30"]
[field id="J34"]
[field id="J35"]
[field id="J36"]
[field id="J39"]
[field id="J40"]
[field id="J41"]
[field id="J42"]
[field id="J43"]
[field id="J45"]
[field id="J46"]
[field id="J47"]
[field id="J52"]
[field id="J53"]
[field id="J54"]
[field id="J55"]
[field id="J56"]
[field id="J57"]
[field id="J60"]
[field id="J61"]
[field id="J62"]
[field id="J66"]
[field id="J67"]
[field id="J68"]
[field id="J69"]
[field id="J70"]
[field id="J74"]
[field id="J75"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]

Fonn verdikalkulator

Legg inn kontaktinfo under, så viser vi utregningene og sender deg en PDF-rapport på epost

Ved å klikke på send-knappen, aksepterer du at vi kan kontakte deg. Denne siden bruker også cookies, og vi lagrer informasjonen din i en begrenset periode. Les mer om personvernerklæring her.

Redusert byggetid

Redusert byggetid m/Fonn. Tall i antall uker

Besparelse rentekostnader av totalpris

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Redusert antall feil m/fonn/år

Besparelse for entreprenør

Besparelse effektivisering hovedentreprenør, kommunikasjon, struktur [NOK]

,-
,-

Besparelse reisetid hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Total besparelse [NOK]

,-
,-

Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad reisetid [NOK]

,-
,-

Total besparelse kostnader for hovedentreprenør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for hovedentreprenør [tonn]

Besparelse for underleverandører
Feilproduksjon

Besparelse feilprod tid [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod tid [timer]

Besparelse feilprod materialer [NOK]

,-
,-

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-

Total besparelse kostnader for underleverandør [NOK]

,-
,-

Besparelse feilprod materialer CO2 ekv [tonn]

Besparelse CO2 transport av materialer [tonn]

Total CO2 besparelse for underleverandør [tonn]

Redusert transport som følge av bedre koordinering (hovedentr)

Redusert reiser transport m/fonn

Besparelse kjøregodtgjørelse [NOK]

,-
,-

Besparelse kostnad pga tidsbruk [NOK]

,-
,-

Kostnadsbesparelse transport [NOK]

,-
,-

CO2 besparelse transport [tonn]

Oppsummering

Besparelse kostnader entreprenør

,-
,-

Besparelse kostnader underleverandører

,-
,-

Besparelse kostnader [NOK]

,-
,-

Besparelse CO2 ekvivalenter [tonn]

[field id="company"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]
[field id="F7"]
[field id="F11"]
[field id="F10"]
[field id="P7"]
[field id="K26"]
[field id="K27"]
[field id="K27"]
[field id="J30"]
[field id="J34"]
[field id="J35"]
[field id="J36"]
[field id="J39"]
[field id="J40"]
[field id="J41"]
[field id="J42"]
[field id="J43"]
[field id="J45"]
[field id="J46"]
[field id="J47"]
[field id="J52"]
[field id="J53"]
[field id="J54"]
[field id="J55"]
[field id="J56"]
[field id="J57"]
[field id="J60"]
[field id="J61"]
[field id="J62"]
[field id="J66"]
[field id="J67"]
[field id="J68"]
[field id="J69"]
[field id="J70"]
[field id="J74"]
[field id="J75"]
[field id="J76"]
[field id="J77"]

KALKULASJONER

Materialer spesifikasjoner
Transport
Feilomfang kostnader [NOK]
Antall feil pr prosjekt u/fonn
Feilomfang rework tid [t]

Parametre feilproduksjon

Beregningene er basert på kvalitative og kvantitative undersøkelser** med de kundene vi har i Norge i dag.

Besparelsene vil være relevant og kan potensielt hentes ut av alle som i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

*Fonn kan ikke garantere at beregningene fra kalkulatoren vil gjøre seg gjeldende for din virksomhet. 

Besparelsene forutsetter at virksomheten i dag IKKE har en skybasert og brukervennlig samhandlingsplattform, som samler alle prosjektdeltakerne på ett og samme sted.

**Beregning for besparelser er basert på spørreundersøkelse gjort med Responsanalyse mai/juni 2022 på vegne av Fonn som gikk til 4500 prosjektledere, administratorer og prosjekteiere. I tillegg er det gjort kvalitative samtaler med flere av enkeltkundene til Fonn. I tilegg har vi benyttet følgende rapporter og kilder for standardverdier: